Colofon

De eigendomsrechten van de data, de content alsmede de website berusten bij Bureau Hengelo. Deze site komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Bureau Hengelo.

Internet redactie
Bureau Hengelo
Beursstraat 32
7551 BV Hengelo
T: 074-2501080
E: info@bureauhengelo.nl