Beleid financiële bijdragen evenementen Hengelo 2017

Beleid 2017

Evenementen zijn van groot belang voor een stad. Een goed georganiseerd evenement zorgt voor levendigheid en een economische spin-off. Bureau Hengelo zet in op evenementen die een grote bijdrage leveren aan de economie van de stad en het imago van de stad versterken. Hierbij kiezen wij nadrukkelijk voor kwaliteit boven kwantiteit. Dus liever een beperkt aantal succesvolle en toonaangevende evenementen dan een groot aantal kleine evenementen. Ook kiezen wij voor transparantie. Door in een vroeg stadium aan te geven wat de bijdrage al dan niet zal zijn, kan een organisatie hier tijdig op inspelen.

Het beleid financiële bijdragen evenementen Hengelo 2017 is vastgesteld en goedgekeurd door de raad van toezicht  van Bureau Hengelo en de evenementencommissie van Bureau Hengelo.

De evenementen in Hengelo die voldoen aan de door Bureau Hengelo en haar evenementencommissie vastgestelde criteria zijn onderverdeeld in 3 categorieën:
1. Beeldbepalende evenementen,
2. Culturele en/of traditionele evenementen
3. Gangbare evenementen.

Aan iedere categorie is een vaste financiële bijdrage gekoppeld. Zie voor meer informatie: ‘Beleid financiële bijdragen evenementen Hengelo 2017′ in onderstaande downloads.

Nieuwe evenementen:  de indieningstermijn voor nieuwe evenementen is gesloten, u kunt geen aanvraag voor 2017 meer doen.

Het financiële beleid voor 2018 is nog niet bekend. Houd u daarom onze website in de gaten.

 

Downloads
– Beleid financiele bijdragen evenementen Hengelo 2017
– Beleid Financiele bijdragen nieuwe evenementen 2017
– Voorbeeld projectplan
– Voorbeeld PR / marketingplan
– Voorbeeld begroting
Inhoudelijke_verantwoording_evenementen_2017
Financiele_verantwoording_evenementen 2017
Aanvraagformulier financiele bijdrage nieuwe evenementen 2017